Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Domače strani predmetov, katerih nosilci so člani LMSV&LAMS

Univerzitetni študij, 1.stopnja

64119 Avtomatsko vodenje sistemov (UNI-E)
64123 Gradniki sistemov vodenja (UNI-E-AV)
64132 Industrijski krmilni in regulacijski sistemi (UNI-E-AV)
64133 Računalniška simulacija (UNI-E-AV)

Univerzitetni študij, 2.stopnja

64200 Digitalno vodenje (UNI-E-AV)
64204 Metode modeliranja (UNI-E-AV)
64227 Vodenje sistemov (UNI-E-El)
64258 Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju (UNI-E-AV)
64259 Modul A: Identifikacija (UNI-E-AV)
64272 Avtonomni mobilni sistemi
64273 Modul H: Proizvodni management (UNI-E-AV)
64275 Modul H: Seminar iz inteligentnega vodenja (UNI-E-AV)
64305 Napredne metode vodenja procesov (UNI-E-AV)
64319 Modul H: Industrijska informatika (UNI-E-AV)
9S074 Inteligentne metode raziskovanja podatkov v biomedicini (UNI-E-AV)

Visokošolski strokovni študij

64609 Avtomatika (VSŠ-AE)
64619 Modeliranje in simulacija (VSŠ-AE-AV)
64620 Gradniki v tehnologiji vodenja (VSŠ-AE-AV)
64623 Sistemi in vodenje (VSŠ-AE-AV)
64663 Modeliranje in obdelava signalov (VSŠ-AE-KA)
64666 Regulacijska in krmilna tehnika (VSŠ-AE-KA)
64670 Računalniško vodenje procesov (VSŠ-AE-AV)

Doktorski študij, 3. stopnja

64833 Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov (3. stopnja)
64834 Modeliranje, identifikacija in simulacija bioloških sistemov (3. stopnja)
64836 Napredne metode vodenja avtonomnih sistemov (3. stopnja)
64838 Industrijska informatika (3. stopnja)
64840 Inteligentno vodenje v sodobnih sistemih (3. stopnja)
64841 Objektno orientirano modeliranje (3. stopnja)

Programi pred bolonjsko reformo

10020 Elem. za avtomatiko in robotiko (UNI-E-AV)
10029 Regulacije 1 (UNI-E-AV)
10030 Modeliranje procesov (UNI-E-AV)
10033 Regulacije 2 (UNI-E-AV)
10034 Simulacije (UNI-E-AV)
10071 Identifikacije (UNI-E-AV-PI)
10091 Računalniško vodenje procesov (UNI-E-AV-PA)
10231 Teorija regulacij (UNI-E-EL)
10254 Seminar: Vodenje sistemov 1 (UNI-E-AV)
10255 Diskretni regulacijski sistemi (UNI-E-AV)
10258 Računalniško podprto inženirstvo (UNI-E-AV-PA) (UNI-E-AV-IS)
10259 Seminar: Vodenje sistemov 2 (UNI-E-AV-PA) (UNI-E-AV-IS)
10309 Seminar: Vodenje sistemov 3 (UNI-E-AV-PA)
10311 Multivariabilni sistemi (UNI-E-AV-PA) (UNI-E-AV-IS)
60018 Osnove sistemov in vodenja (VSP-E-AV)
Stari podiplomski program - Izbrana poglavja iz adaptivnega in prediktivnega vodenja (MAG)
Stari podiplomski program - Izbrana poglavja iz modeliranja in identifikacije (MAG)
Stari podiplomski program - Izbrana poglavja iz teorije avtomatskega vodenja (MAG)
Stari podiplomski program - Modeliranje, simulacija in vodenje hibridnih sistemov (MAG)
Stari podiplomski program - Osnove tehnologije vodenja (MAG)

Specialistični študij - Tehnologija vodenja procesov