Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
10231 Teorija regulacij (UNI-E-EL)

Osnovni cilj predmeta: prikazati študentom elektronike področje vodenja sistemov. Poudarek bo na regulacijskem načinu vodenja. Prav tako bo poudarek na modeliranju in simulaciji, saj brez teh področij ne moremo učinkovito načrtovati sistemov vodenja.
Potrebno predznanje: matematika, fizika, osnove elektrotehnike, teorija sistemov
Vsebina: Uvod v sisteme vodenja: splošno, razdelitve sistemov vodenja, odprtozančni sistem, zaprtozančni sistem, sledilno delovanje, regulacijsko delovanje, obravnava v delovni točki, primeri reg. sistemov, sistemski pristop. Modeliranje: cilji, sistem, proces, model, simulacija, teoretično, eksperimentalno in kombinirano modeliranje, ciklični postopek modeliranja in simulacij. Modeli: avtomobilsko vzmetenje (prikaz reševanja tudi v okolju Modelica), ogrevanje prostora, ekološki model žrtev in roparjev. Predstavitve sistemov: prenosne funkcije, bločni diagrami. Uporaba Matlaba za namene modeliranja in vodenja. Simulacija: osnovne metode (indirektni način, sim. prenosnih funkcij), vpeljava okolja Simulink na primeru vzmetenja, ogrevanja in modela žrtev in roparjev ter prenosnih funkcij, simulacija iz okolja Matlab. Analiza reg. sistemov: vpliv polov in ničel, proporcionalni, integrirni in diferencirni sistemi, pokazatelji kvalitete reg. sistema, ustaljeno stanje reg. sistemov in konstante pogreška, stabilnost reg. sistemov, Routhov kriterij. Regulacijski algoritmi: PID regulator, določevanje parametrov, Ziegler Nichols, nihajni preizkus, Chien Hrones Reswick, optimizacija s pomočjo Matlaba, primerne cenilke, brezudarni preklop, zaščita pred integralskim pobegom, računalniška izvedba – diskretni PID. Metoda diagrama lege korenov. Regulator stanj. Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Predavatelj: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: Ponedeljek 11-12
Asistent: izr. prof. dr. Gregor KLANČAR;     govorilne ure: Ponedeljek 10:00-11:00

Obvestila

Laboratorijske vaje iz predmeta Teorije regulacij 2010/2011 [8.3.2011]
Vaje bodo potekale izmenično, prvi teden avditorne vaje, naslednji laboratorijske vaje. O začetku vaj boste pravočasno obveščeni na predavanju iz predmeta Teorija regulacij. Vaje se bodo potekale ob torkih, ob 9:15 -11:00 v LMSV in LAMS I. Do pričetka vaj si priskrbite potrebno literaturo (TEORIJA REGULACIJ, Zbirka rešenih nalog , TEORIJA REGULACIJ Praktikum).

Študijska literatura

Učbenik: Teorija regulacij
Zbirka vaj: TEORIJA REGULACIJ Praktikum

Datoteke za prenos

Prenesi! Učbenik Zvezni regulacijski sistemi I.del, izdaja 2010
ime datoteke: zupancic\zrs1.pdf
velikost: 3244 kB
datum: 20.4.2011
Prenesi! Učbenik Zvezni regulacijski sistemi II.del, izdaja 2011
ime datoteke: zupancic\zrs2.pdf
velikost: 3020 kB
datum: 10.3.2011
Prenesi! Učbenik Simulacija dinamičnih sistemov, izdaja 2010
ime datoteke: zupancic\sim.pdf
velikost: 4850 kB
datum: 22.10.2012
Prenesi! Nekatere prosojnice
ime datoteke: zupancic\tr\TR_prosojnice.zip
velikost: 1405 kB
datum: 8.4.2009
Prenesi! Primeri iz predavanj
ime datoteke: zupancic\tr\TR_primeri.zip
velikost: 112 kB
datum: 15.3.2012
Prenesi! Učbenik-delovna verzija
ime datoteke: zupancic\tr\TR.pdf
velikost: 4754 kB
datum: 28.6.2011

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bodo potekale v 1 ciklu, ki se bo izvajal v naslednjem terminu:
  • torek 9:00 - 11:00
Prijava na laboratorijske vaje in sestava ciklov