Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64623 Sistemi in vodenje (VSŠ-AE-AV)

Cilji predmeta so naslednji: podati osnovna znanja s področja vodenja sistemov, opozoriti na razširjenost oz. multidisciplinarnost področja in s tem na njegov pomen, podati osnovne koncepte vodenja zveznih sistemov, predstaviti ciklični postopek vodenja in ga ilustrirati na različnih področjih, predstaviti nekatera programska orodja in njihovo uporabnost v podporo obravnavani tematiki.
Vsebina predmeta obsega naslednja poglavja:
-predstavitev pomena vodenja ter struktur vodenja,
-predstavitev cikličnega postopka načrtovanja vodenja,
-osnovni zapisi sistemov vodenja in računanje z njimi,
-predstavitev računalniško-podprtega načrtovanja in uporaba programskega paketa Matlab z orodji,
-predstavitev kriterijev kvalitete načrtovanja v časovnem in frekvenčnem prostoru, -predstavitev osnovnih regulacijskih struktur (dvo oz. tropoložajni regulatorji, zvezno delujoči regulatorji tipa PID),
-uglaševanje regulatorjev,
-uporaba diagrama lege korenov in Routh-ovega stabilnostnega kriterija,
-načrtovanje v frekvenčnem prostoru (PID-regulator, prehitevalno-zakasnilni kompenzator),
-optimizacija s pomočjo simulacije ob upoštevanju predstavljenih kriterijev kvalitete načrtovanja.

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte
Asistent: izr. prof. dr. Gregor KLANČAR;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte

Obvestila

Laboratorijske vaje pri predmetu Sistemi in vodenje [21.2.2014]
Vaje se bodo pričele v petek 14. marca 2014 in bodo potekale v treh ciklih glede na začetnice priimkov:
- termin 7:00-9:00 študenti R - Ž
- termin 9:00-11:00 študenti Ko - P
- termin 11:00-13:00 študenti A - Kl


Pred začetkom vaj si ustvarite račun, s katerim boste dobili uporabniško ime in geslo. Do pričetka vaj si priskrbite potrebno literaturo .