Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Visokošolski strokovni študij

Visokošolski strokovni študij Aplikativna elektrotehnika traja 3 leta, obsega 180 kred. točk in daje poudarek praktičnemu znanju.

Visokošolski strokovni študij - smer Avtomatika

Splošno o avtomatiki, opis področja, način študija
Možnosti za zaposlitve

Znanja omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov in opravil v tehničnih sistemih. Pri tem študenti pridobijo znanja o merjenjih, digitalni tehniki, modeliranju in simulaciji, o gradnikih in vgrajenih sistemih v tehnologiji vodenja, o elektronskih sklopih, o signalih in sistemih vodenja, o robotiki, o komunikacijah v avtomatiki, o inteligentnih sistemih in o računalniškem vodenju sistemov. Izbirajo pa lahko še med predmeti, ki dajejo znanja o mikroprocesorski elektroniki, o električnih inštalacijah in razsvetljavi, o senzorjih in zajemanju podatkov, o procesnih merilnih sistemih in kontroli kakovosti, o integriranih vezjih in načrtovanju digitalnih elektronskih sistemov, o elektronergetiki, o satelitskih komunikacijah, o kakovosti programske opreme, o patentništvu.

Pridobljena znanja omogočajo zaposlitev pa tudi nadaljevanje študija na drugostopenjskem univerzitetnem študiju.

Predmetnik

Predmetnik smeri Avtomatika

Smer Avtomatika se začne v 2. letniku, a se že v 1. letniku predstavi s predmetom AVTOMATIKA.

MPSV nadaljevanju se v okviru laboratorijev LMSV in LAMS izvajajo predmeti: