Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64132 Industrijski krmilni in regulacijski sistemi (UNI-E-AV)

Opis predmeta

Podati zahtevnejše postopke pri načrtovanju PID regulacije, podati večzančne regulacijske metode, podati analizo in načrtovanje v frekvenčnem prostoru in s pomočjo diagrama lege korenov, obravnava vodenja s programirljivimi logičnimi krmilniki.
Uvod, življenjski cikel sistemov vodenja, razdelitve, zvezno in diskretno vodenje.
Zvezno vodenje. Zahtevnejši pristopi pri načrtovanju PID reg. sistemov: računalniška optimizacija, avtomatsko nastavljanje in prilagajanje. Praktični problemi - filtriranje, brezudarni preklop ročno/avtomatsko, integralski pobeg.
Večzančne regulacijske metode: uvedba krmiljenja v regulacijo, kaskadna regulacija, regulacija razmerja. Analiza in načrtovanje s pomočjo frekvenčnih karakteristik in diagrama lege korenov. Stabilnost regulacijskih sistemov: ojačevalni in fazni razloček, Nyquistov stabilnostni kriterij. Prehitevalna in zakasnilna kompenzacija.
Uporaba programskega orodja MATLAB z dodatkom Control System Toolbox in Optimization Toolbox pri analizi in načrtovanju sistemov vodenja.
Diskretno vodenje. Načrtovalski pristopi – lestvični diagram, sekvenčni funkcijski diagram. Kombinacijska krmilja in sekvenčna krmilja.
Standardni programski jeziki programirljivih logičnih krmilnikov. Izvedbe nekaterih krmilij.

Gradiva
B. Zupančič. Zvezni regulacijski sistemi 1. del, 2. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1996.
B. Zupančič. Zvezni regulacijski sistemi II. del, 2. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1995.
S. Strmčnik, R.Hanus, ?. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.
R. C. Dorf, H. Bishop: Modern Control Systems, Pearson Education, Inc., Publishing As Pearson Prentice Hall, Tenth Edition, 2004.
B. C. Kuo, F. Golnaraghi: Automatic Control Systems, 7th Edition, Prentice Hall, 2004.
K. Ogata, Modern Control Engineering, 4th edition, Prentice Hall, 2002.
J. Stenerson, Fundamentals of programmable logic controllers, sensors, and communications, 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2004
R. W. Lewis, Programming industrial control systems using IEC 1131-3, Revised ed., London, The Institution of Electrical Engineers, 1998

Nosilec predmeta: prof. dr. Igor ŠKRJANC;     govorilne ure: Ponedeljek, 10:00
Asistent: Goran Andonovski;     govorilne ure: kadarkoli, po dogovoru
Asistent: Andrej Zdešar;     govorilne ure: kadarkoli, po dogovoru


Datoteke za prenos

Prenesi! Izpitna vprašanja
ime datoteke: \Skrjanc\Izpitna_Vprasanja_IKRS.docx
velikost: 20 kB
datum: 7.6.2012
Prenesi! Navodila za laboratorijske vaje
ime datoteke: Blazic\Vaje_IKRS.zip
velikost: 256 kB
datum: 22.4.2013
Prenesi! Predavanja
ime datoteke: \Skrjanc\IKRS-2012.pdf
velikost: 8294 kB
datum: 27.2.2015
Prenesi! Navodila za vaje - Krmilniki
ime datoteke: Logar\RVP_skripta_2015.pdf
velikost: 1022 kB
datum: 29.9.2016

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bodo potekale v 4 ciklih ob naslednjih terminih:
  • ponedeljek 7:15-10:00
  • četrtek 7:15-10:00
  • četrtek 10:15-13:00
  • petek 11:15-14:00
Prijava na laboratorijske vaje in sestava ciklov