Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Možnosti za zaposlitev

AvtoDiplomant Avtomatike in Avtomatike in informatike ima pred drugimi diplomanti nekaj pomembnih prednosti: razume sistemski pristop pri reševanju tehniške problematike in povratnozančne sisteme, ki so ključni v vodenju na tehniških in tudi netehniških področjih. V številnih podjetjih smo se prepričali, da tudi za izrazito računalniška dela raje zaposljujejo avtomatike kot računalničarje ravno zaradi njihove širine razmišljanja in prilagodljivosti pri reševanju problemov. Zato je področje dela diplomantov Avtomatike in Avtomatike in informatike izredno široko, razmere za zaposlovanje pa kljub hudi gospodarski krizi dobre. Področje Tehnologija vodenja, ki je le drugo ime za Avtomatiko, je namreč eno od prioritetnih razvojnih področij.

Področja

Najaktualnejša področja so naslednja: elektrotehniška in računalniška industrija, energetika, procesna industrija, predelovalna industrija, izdelčna oz. kosovna industrija, metalurgija, promet, proizvodnja in predelava hrane, zdravstvo in farmacija, ekologija, pa tudi druga industrija, ki se sooča z energetiko, vzdrževanjem ter avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnje. Velika možnost dela je predvsem na interdisciplinarnih področjih, kar izredno razširja krog možnih zaposlitev. Ne nazadnje je možnost dela tudi v razvoju, raziskavah in v izobraževanju, torej na fakultetah, inštitutih in v šolah.

Podjetja, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo

V Sloveniji je veliko manjših in srednje velikih podjetij, ki se pretežno ukvarjajo z avtomatizacijo in sorodnimi področji in zaposljujejo številne naše diplomante: Inea, Metronik, Goap, Kolektor, Robotina, Cosylab, Špica, Ultra, Siemens, Raci, Sinabit, Visionect, Dewesoft, Sensum

Mreženja

Oba naša laboratorija in veliko zgoraj navedenih podjetij sodeluje v naslednjih povezavah:

Navedene povezave združujejo inštitucije znanje (fakultete, inštituti) z uporabniki in tudi nakazujejo, kje vse lahko diplomanti Avtomatike ali Avtomatike in informatike najdejo zaposlitev.

Nadaljevanje študija

Znanja iz avtomatike in informatike pa seveda omogočajo nadaljevanje študija, za kar se odloča veliko naših diplomantov.

Vsestranske uporabnosti principov avtomatike se zavemo šele, ko jo spoznamo!