Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Stari podiplomski program - Osnove tehnologije vodenja (MAG)

Predmet je namenjen vsem študentom, ki niso obiskovali smeri Avtomatika na univeritetnem študiju na Fakulteti za elektrotehniko in bi se radi seznanili s temeljnimi poglavji področja vodenja sistemov. Vsebina je sestavljena iz treh delov: gradniki, modeliranje in simulacija in vodenje. V skladu z interesom študent izbere dve poglavji in opravi izpit pri nosilcih poglavij. Za celotno snov so na voljo pisni materiali, ki jih dobite pri nosilcu predmeta. Več o vsebini na spletnih straneh FE.

Nosilec predmeta: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: Ponedeljek 11-12
Soizvajalec: prof. dr. Rihard KARBA;     govorilne ure:
Soizvajalec: prof. dr. Gašper MUŠIČ;     govorilne ure:

Študijska literatura

Učbenik: Zvezni regulacijski sistemi - I. del
Učbenik: Gradniki sistemov vodenja
Učbenik: Modeliranje procesov