Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64609 Avtomatika (VSŠ-AE)

Osnovni cilj predmeta je, da uvede študenta na področje avtomatike, ga seznani z nekaterimi osnovnimi pojmi področja, vpelje idejo sistemskega pristopa in življenjski cikel sistemskega inženirstva, predstavi osnovne koncepte in gradnike sistemov vodenja in nekatera področja uporabe, predstavi osnove programskega paketa Matlab za inženirsko računanje.

Vsebina:
- definicije osnovnih pojmov s področja avtomatike, gradniki sistemov vodenja, nivoji vodenja,
- programirljivi krmilni sistemi,
- predstavitve in opisi sistemov vodenja,
- pomembnejše lastnosti sistemov vodenja (stabilnost, hitrost prehodnih pojavov, …), reševanje preprostih primerov,
- študij učinkov povratne zanke, osnovni regulacijski algoritmi (PID) in opazovanje učinkov le-teh,
- vpeljava računalniško – podprtega načrtovanja (v okolju Matlab),
- ilustracija s praktičnimi primeri.

Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Predavatelj: prof. dr. Gašper MUŠIČ;     govorilne ure: po dogovoru
Asistent: doc. dr. Gorazd KARER;     govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Študijska literatura

Učbenik: Avtomatika

Datoteke za prenos

Prenesi! Navodila za laboratorijske vaje
ime datoteke: Karer\Avtomatika_Lab_vaje.pdf
velikost: 531 kB
datum: 19.3.2021

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bodo potekale v 3 ciklih ob naslednjih terminih:
  • četrtek, 13.00 do 15.00
  • četrtek, 15.00 do 17.00
  • petek, 15.00 do 17.00
Prijava na laboratorijske vaje in sestava ciklov