Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64841 Objektno orientirano modeliranje (3. stopnja)

Cilji:

Cilj predmeta je pridobiti poglobljena znanja iz objektno orientiranega modelirana in simulacije, iz izredno uspešnega novega standarda Modelica ter z osnovnimi principi, ki so potrebni pri uporabi ali izvedbi takih okolij: algebraična preureditev enačb, numerična problematika. Ustrezne kompetence bodo pridobljene tudi s prikazom izvedbenih primerov ter s seminarskim delom kandidata.

Vsebina predmeta:

Uvod

Osnovni principi OO modeliranja Konvencionalno vzročno in sodobno nevzročno modeliranje, objektno orientirano modeliranje. 'fizikalno' povezovanje gradnikov modela, hibridno modeliranje, vizualno modeliranje.

Jezik Modelica Dedovanje, razred, spremenljivke, konektorji, delni razredi, knjižnice, enostavnejši primeri.

Okolje za Modelico: Dymola Zgradba okolja, modeliranje in experimentiranje, povezava z okoljem Matlab Simulink.

Metode za avtomatsko algebraično preureditev enačb Od fizikalnih zakonov do zapisa v prostoru stanj, algebrajske zanke, strukturne singularnosti.

Numerična problematika pri simulaciji Integracijske metode: enokoračne in večkoračne, eksplicitne in implicitne, metode za toge sisteme, ekstapolacijske metode, problematika nezveznosti.

Izvedbeni primeri: knjižnica tekočinskih sistemov, modeliranje stroja pri izdelavi kamene volne, modeliranje toplotnih tokov v inteligentnih stavbah, modeliranje v farmakogenomiki.

Temeljni študijski viri:

B. Zupančič: DYMOLA-MODELICA - advanced object oriented modelling and simulation environment, delovno gradivo za predavanja na TU Dunaj, 2008

B. Zupančič, R. Karba, D. Matko, Simulacija dinamičnih sistemov. 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1995.

F.E. Cellier, Continuous System Modeling, Springer - Verlag, NY, USA, 1991.

F.E. Cellier, E. Kofman, Continuous System Simulation, Springer Science+Business Media, Inc., NY, USA, 2006

P. Fritzson, Principles of Object Oriented Modeling and Simulation with Modelica 2.1, IEEE Press, John Wiley&Sons, Inc., Publication, USA, 2004

Nosilec premeta: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: pon.11-12 ali po dogovoru ali po el. pošti
Soizvajalec: prof. dr. Aleš BELIČ;     govorilne ure:
Soizvajalec: prof. dr. Felix Breitenecker;     govorilne ure: