Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Vrednotenje programskega modula paketa Matlab za identifikacija dinamičnih sistemov z modeli na podlagi Gaussovih procesov (MAG)

Področje dela: identifikacija dinamičnih sistemov, simulacija dinamičnih sistemov, Matlab

Opis naloge:
Metoda identifikacije modelov na podlagi Gaussovih procesov je relativno nova metoda, ki omogoča tudi identifikacijo nelinearnih dinamičnih sistemov. Metoda omogoča, da lahko prikažemo tudi negotovost napovedi v odvisnosti od razporeditve podatkov za modeliranje.  
 
Na podlagi literature je potrebno vrednotiti programski modul (angl. Toolbox) za programski paket Matlab, ki je namenjen identifikaciji in simulaciji modelov na podlagi Gaussovih procesov. Za vrednotenje bi uporabili podatke meritev različnih modelnih naprav in procesov, ki so že na voljo.  
 
Potrebna predznanja: Potrebno je znanje identifikacij in simulacij dinamičnih sistemov in poznavanje programskega paketa Matlab.

Literatura:
AŽMAN, K. Identifikacija dinamičnih sistemov z Gaussovimi procesi. doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2007.  
 
KOCIJAN, Juš. Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami. Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, 2007  
 
ŠUŠTAR, Tomaž. Določanje reda dinamičnega modela na podlagi Gaussovih procesov : diplomsko delo univerzitetnega študija. Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2013

Kontaktna oseba(e): Sašo Blažič, Gorazd Karer

Naloga na voljo od: takoj

Opombe: Naloga se izvaja pod delovnim mentorstvom Juša Kocijana z Instituta "Jožef Stefan".

[nazaj na spisek prostih tem]