Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64119 Avtomatsko vodenje sistemov (UNI-E)

Predstavitev predmeta v PowerPointu

Ciji:

Osnovni cilj je predstavitev avtomatike oz. avtomatskega vodenja sistemov na zanimiv način preko številnih primerov in z uporabo računalniških orodij. Študenti se bodo naučili: modelirati in simulirati enostavnejše sisteme, razumeti pomembne principe povratne zanke, ki so pomembni na vseh tehniških pa tudi drugih področjih, načrtati avtomatsko vodenje enostavnejših laboratorijskih procesov in uporabljati najnaprednejša računalniška orodja za analizo, modeliranje, simulacijo in načrovanje sistemov avtomatskega vodenja.

Vsebina:

Uvod v avtomatsko vodenje: vrste, učinki, celostni pristop, struktura računalniškega vodenja v podjetju, gradniki sistemov vodenja, sistemski pristop pri načrtovanju vodenja.

Sistemi in signali: primeri sistemov, povezava z modeliranjem, procesi, osnovni signali, uvod v spektralno analizo.

Modeliranje procesov: cilji, vrste modelov, načini modeliranja, primeri.

Zapisi matematičnih modelov: diferencialne enačbe, prenosne funkcije, bločni diagrami.

Analiza sistemov v časovnem prostoru: vpliv polov in ničel, obravnava proporcionalnih, integrirnih in diferencirnih sistemov, stabilnost.

Simulacija: simulacijska shema, indirektni način, simulacija prenosnih funkcij.

Vodenje sistemov: vpeljava z bločnimi diagrami in tehnološkimi shemami, krmiljenje, regulacija, sledenje, odpravljanje motenj, učinki povratne zanke na ustaljeni pogrešek, stabilnost, primeri, osnovni industrijski regulacijski algoritmi, proporcionalno-integrirno-diferencirni-regulator: vloga posameznih členov, uglaševanje z nastavitvenimi pravili in s simulacijo, primeri.

Orodja za računalniško podprto analizo in načrtovanje vodenja: Matlab, Control Toolbox, orodje za simulacijo Matlab- Simulink, okolje za večdomensko objektno orientirano modeliranje in simulacijo Dymola-Modelica.

Primeri z uporabo orodij za analizo, modeliranje, simulacijo in načrtovanje vodenja: ogrevanje stavbe, avtomobilsko vzmetenje, populacijska dinamika, električni sistemi, regulacija rotacijskih sistemov, robotski sistem, hidravlični sistem, …

Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Učbenik Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov je primerna literatura, je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Predavatelj: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: pon. 11-12
Asistent: doc. dr. Gorazd KARER;     govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Obvestila

Študenski račun [24.2.2014]
Pred začetkom laboratorijskih vaj morate ustvariti študentski račun za prijavo na računalnike v laboratoriju. Račun ustvarite z obrazcem na povezavi "Ustvari račun" v rubriki "Študentski računi" (levo).


Predavanja AVS [19.2.2014]
Razen rednih predavanj v četrtek 14.15 -17, bodo predavanja tudi v času vaj v petek 21. feb in 28. feb. 12:15-14 v LMSV_LAMS 1 - poleg diplomske sobe.


Lab. vaje AVS [13.2.2014]
Laboratorijske vaje pri predmetu AVS bodo potekale v dveh skupinah (1. skupina A-N, 2. skupina O-Ž) ob petkih od 12.15 do 14.00, vsakih 14 dni - Študenti, ki so pri laboratorijskih vajah Matematike 4 dodeljeni v cikle L5-L8 in bi se jim termin prekrival, naj se zamenjajo s študenti iz ciklov L1-L4, tako da bodo imeli laboratorijske vaje pri Matematiki 4 ob četrtkih od 11.00 do 13.00. Študenti, ki imajo avditorne vaje iz Polprevodniške elektronike ob četrtkih od 11.00 do 12.00 (cikel A4), naj se zamenjajo s študenti iz cikla A2 (torek od 8.00 do 9.00). Vaje bodo v laboratoriju LMSV_LAMS 2. Izjema bo 1. lab. vaja, ki se bo izvajala v Laboratoriju za robotiko: 1. skupina 7.marec 12.15-14, 2. skupina 14.marec 12.15-14.

Študijska literatura

Učbenik: Avtomatsko vodenje sistemov

Datoteke za prenos

Prenesi! Navodila za laboratorijske vaje
ime datoteke: Karer\AVS_Lab_vaje_navodila_v2.pdf
velikost: 458 kB
datum: 17.8.2018
Prenesi! Predstavitev predmeta v PowerPointu
ime datoteke: Zupancic\AVS\AVS.ppsx
velikost: 6030 kB
datum: 25.11.2011
Prenesi! Matlab s Simulinkom, priročnik
ime datoteke: skrjanc\Matlab-Simulink.zip
velikost: 2508 kB
datum: 3.12.2008
Prenesi! Primeri iz predavanj v okolju Matlab-Simulink in Dymola-Modelica
ime datoteke: Zupancic\AVS\Primeri_na_predavanjih.zip
velikost: 2694 kB
datum: 22.3.2019
Prenesi! Učbenik Avtomatsko vodenje sistemov - delovna verzija
ime datoteke: Zupancic\AVS\AVS.pdf
velikost: 4404 kB
datum: 1.4.2019