Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Univerzitetni študij, 2. stopnja

Drugostopenjski univerzitetni študij Elektrotehnika(podiplomski magistrski študij) traja 2 leti, obsega 120 kred. točk in poleg praktičnih in teoretičnih znanj, ki omogočajo zaposljivost po diplomi, daje tudi poglobljena teoretična znanja za nadaljevanje na doktorskem študiju.

Univerzitetni študij, 2. stopnja - smer Avtomatika in informatika

Splošno o avtomatiki, opis področja, način študija
Možnosti za zaposlitve

Smer Avtomatika in informatika se osredotoča na znanja, povezana z načrtovanjem računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov in opravil v tehničnih sistemih. Študenti pridobijo poglobljena znanja iz področij modeliranja, identifikacije, inteligentnega vodenja in odločanja, iz zahtevnejših metod merjenja, iz vgrajenih sistemov, iz razpoznavanja vzorcev, računalniškega vida in iz avtonomnih mobilnih sistemov. Izbirajo tudi med dvema moduloma: prvi obravnava proizvodni management ter sistemsko informatiko in logistiko, drugi pa slikovne in govorne tehnologije ter biometrične sisteme.

Predmetnik

Kvadrokopter Predmetnik smeri Avtomatika in informatika - 1. letnik
Predmetnik smeri Avtomatika in informatika - 2. letnik

V okviru laboratorijev LMSV in LAMS se izvajajo predmeti

  • Digitalno vodenje
  • Metode modeliranja
  • Inteligentni sistemi za podporo odločanju
  • Identifikacija
  • Avtonomni mobilni sistemi
  • Proizvodni management
  • Sistemska informatika in logistika
  • Seminar iz inteligentnega vodenja
  • Napredne metode vodenja procesov
  • Magistrska naloga