Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64275 Modul H: Seminar iz inteligentnega vodenja (UNI-E-AV)

Opis predmeta
Seminar združuje znanja strokovnih predmetov celotnega študija in omogoča študentu poglobljeno samostojno projektno delo.

Metode umetne inteligence v planiranju in razvrščanju. Iskanje pravil planiranja in razvrščanja na podlagi proizvodnih podatkov.
Uporaba inteligentnih metod v hevrističnih postopkih, uporaba večagentnih sistemov. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja planiranja proizvodnje. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja načrtovanje in izvedba preprostejših sistemov za vodenje proizvodnje.
Postopki načrtovanja kompleksnih, multivariablinih sistemov s klasičnimi metodami hierarhičnega vodenja, metodami internih notranjih modelov, oblikovanja glavnih poti in premikanja polov. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja kompleksnih sistemov.
Sodobne metode modeliranja, simulacije in identifikacije in poglobljeno samostojno projektno delo.
Osnovni principi adaptivnih sistemov, regulatorji za adaptivno vodenje, samonastavljivi regulatorji, razporejanje parametrov in ojačenja, parametrsko adaptivni sistemi in modelno referenčni sistemi. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja adaptivnega vodenja.
Pregled najpomembnejših principov in metod prediktivnega vodenja. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja prediktivnih sistemov. Načrtovnje regulatorjev za nelinearne sisteme vodenja. Prediktivno vodneje na osnovi mehkih modelov. Adaptivno vodenje na osnovi mehkih modelov. Poglobljeno samostojno projektno delo s področja vodenja na osnovi nelinearnih modelov.

Gradiva
Isermann, Adaptive Control Systems, 1991.
Astrom, Wittenmark, Adaptive control, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1994.
Camacho, Bordons, Model predictive control in the Process Industry, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 1997.
Macejowski J.M., Predictive control with constraints, Prentice Hall, N.J.. Mathworks (1998)

Predavatelj: prof. dr. Gašper MUŠIČ;     govorilne ure: po dogovoru
Asistent: doc. dr. Gorazd KARER;     govorilne ure: