Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Univerzitetni študij, 1.stopnja

Prvostopenjski univerzitetni študij Elektrotehnika traja 3 leta, obsega 180 kred. točk in poleg praktičnih znanj, ki omogočajo zaposljivost po diplomi, daje tudi poglobljena teoretična znanja za nadaljevanje na drugostopenjskem univerzitetnem-magistrskem študiju.

Univerzitetni študij, 1. stopnja - Smer Avtomatika

Splošno o avtomatiki, opis področja, način študija
Možnosti za zaposlitve

Znanja omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov in opravil v tehničnih sistemih. Pri tem študenti pridobijo znanja o sistemih, signalih in gradnikih v sistemih vodenja, o elektronskih sklopih v avtomatiki, o robotskih sistemih, o modeliranju in računalniški simulaciji ter o metodah vodenja s konvencionalnimi in naprednimi inteligentnimi metodami. Na izbiro pa so še predmeti, ki dajejo znanja iz optoelektronike in mehatronike, iz numeričnih metod, iz navidezne resničnosti in slikovne informatike, iz vgrajenih sistemov, iz programirljivih krmilnih sistemov, iz nizkonapetostnih elektroenergetskih instalacij ter iz svetovnega spleta in multimedije.

Predmetnik

Predmetnik smeri Avtomatika

Smer Avtomatika se začne v 3. letniku, a se že v 2. letniku predstavi s predmetom AVTOMATSKO VODENJE SISTEMOV.

V nadaljevanju se v okviru laboratorijev LMSV in LAMS izvajajo predmeti