Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Študijska literatura

Za veliko predmetov imajo študenti na voljo učbenike, ki so jih napisali neposredni predavatelji in asistenti. Pri predmetih, ki pa še nimajo take neposredne literature, pa študentom zelo koristijo posamezna poglavja spodaj opisanih učbenikov. Seveda je na voljo tudi obsežna tuja litratura.

Spisek študijske literature

1. Avtomatika
Gašper Mušič
2. Avtomatsko vodenje sistemov
Borut Zupančič
3. Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov
Uredil: S.Strmčnik
4. Datoteke prenešene s te strani
Datoteke prenešene s te strani
5. Diskretni regulacijski sistemi
Drago Matko
6. Diskretni regulacijski sistemi, Zbirka vaj
Sašo Blažič
7. Elektična in mehanska vezja - vaje
Aleš Belič
8. Električna in mehanska vezja, Študijsko gradivo
Maja Atanasijević-Kunc, Rihard Karba, Borut Zupančič
9. Elementi za avtomatiko in robotiko - gradivo za laboratorijske vaje
Juš Kocijan
10. Elementi za avtomatiko in robotiko - praktikum za univerzitetni študijski program
Aleš Belič
11. Elementi za avtomatiko in robotiko - praktikum za visokošolski strokovni študijski program
Aleš Belič
12. Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja
Aleš Belič
13. Gradniki sistemov vodenja
Rihard Karba
14. Gradniki sistemov vodenja - delovni zvezek za laboratorijske vaje
Juš Kocijan
15. Identifikacije
Drago Matko
16. IDENTIFIKACIJE, Zbirka rešenih nalog
Sašo Blažič
17. MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje
Simon Oblak, Igor Škrjanc
18. Modelica
Borut Zupančič
19. Modeliranje in obdelava signalov
Borut Zupančič
20. MODELIRANJE IN SIMULACIJA, Laboratorijske vaje
Maja Atanasijević-Kunc, Andrej Rakar
21. Modeliranje procesov
Rihard Karba
22. Modeliranje procesov, Zbirka primerov z ilustracijami v Matlab-Simulinku
Maja Atanasijević-Kunc
23. MULTIVARIABILNI SISTEMI
Rihard Karba in Maja Atanasijević-Kunc
24. MULTIVARIABILNI SISTEMI Predstavitev, analiza in načrtovanje skozi primere
Maja Atanasijević-Kunc
25. MULTIVARIABILNI SISTEMI Zbirka kompleksnejših problemov
Maja Atanasijević-Kunc
26. Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov, Zbirka nalog
Juš Kocijan
27. Osnove sistemov in vodenja, I. del
Peter Šega
28. Osnove sistemov in vodenja, Praktikum
Sašo Blažič
29. Praktični vidiki uporabe gradnikov v sistemih vodenja
Janko Petrovčič, Juš Kocijan
30. Praktikum identifikacij dinamičnih sistemov
Juš Kocijan
31. Praktikum regulacijske tehnike
Juš Kocijan
32. Računalniška simulacija
Borut Zupančič
33. Računalniško inženirstvo v vodenju sistemov
Drago Matko, Franc Bratkovič, Marko Šega
34. Računalniško vodenje procesov
Drago Matko, Stanko Strmčnik, Borut Zupančič, Gašper Mušič
35. Računalniško vodenje procesov - Praktikum
Vito Logar, Gašper Mušič
36. Računalniško vodenje procesov, Praktikum
Gašper Mušič
37. Radiokomunikacije, poglavje 7.1 do 7.5- vesoljska tehnika
Matjaž Vidmar
38. Regulacije I, Zbirka primerov in nalog
Igor Škrjanc
39. Robustno multivariabilno vodenje, Pogled na teorijo in prakso
Juš Kocijan
40. Seminar : Vodenje sistemov I - laboratorijske vaje
KLANČAR, Gregor, ŠKRJANC, Igor
41. Seminar: Vodenje sistemov II - praktikum
Igor Škrjanc, Gašper Mušič
42. SIMCOS, Jezik za simulacijo zveznih in diskretnih dinamičnih sistemov
Borut Zupančič
43. Simulacija dinamičnih sistemov
Borut Zupančič, Rihard Karba, Drago Matko, Igor Škrjanc
44. Simulation and modelling of Continuous Systems, A Case Study Approach
Drago Matko, Rihard Karba, Borut Zupančič
45. Teorija regulacij
Borut Zupančič
46. TEORIJA REGULACIJ Laboratorijske vaje
Maja Atanasijević-Kunc
47. TEORIJA REGULACIJ Praktikum
Gregor Klančar
48. TEORIJA REGULACIJ, Zbirka rešenih nalog
Gregor Klančar
49. Vodenje sistemov
Borut Zupančič
50. VODENJE SISTEMOV I, Zbirka laboratorijskih vaj
Igor Škrjanc
51. Zvezni regulacijski sistemi - I. del
Borut Zupančič
52. Zvezni regulacijski sistemi - II. Del
Borut Zupančič
53. ZVEZNI REGULACIJSKI SISTEMI: Primeri frekvenčne analize in sinteze sistemov vodenja
Igor Škrjanc