Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64204 Metode modeliranja (UNI-E-AV)

Cilji predmeta so:

- predstaviti pristope k modeliranju in ovrednotiti njihovo učinkovitost glede na različne dejavnike,
- predstaviti sistematični pristop h gradnji, analizi, verifikaciji, vrednotenju ter poenostavljanju modelov,
- obravnavati linearizacijo modelov in ustrezno interpretacijo lineariziranih modelov,
- obravnavati optimizacijo modelov z različnimi metodami,
- predstaviti interdisciplinarni značaj metod modeliranja in nekaterih spremljajočih aktivnosti,
- predstaviti programska okolja za računalniško interpretacijo in reševanje modelov,
- študentu predstaviti raziskovalne pristope pri problemih modeliranja in
- ga pripraviti na samostojno reševanje projektnih raziskovalnih nalog.

Študentje bodo svoje znanje poglabljali s samostojnim reševanjem zanimivih problemov na laboratorijskih vajah, kjer bodo imeli dostop do ustrezne programske opreme in številnih laboratorijskih naprav.

Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure: Kontaktirajte me prosim preko elektronske pošte.
Asistent: doc. dr. Gorazd KARER;     govorilne ure: Kontaktirajte me prosim preko elektronske pošte.