Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
10258 Računalniško podprto inženirstvo (UNI-E-AV-PA) (UNI-E-AV-IS)

Predavatelj: prof. dr. Drago MATKO;     govorilne ure: Študenti se lahko oglasijo kadarkoli; najava po el. Pošti zaželjena
Asistent: prof. dr. Aleš BELIČ;     govorilne ure: Za govorilne ure se dogovorite preko e-pošte ali pa me poiščite v laboratoriju

Obvestila

Režim izpitov Računalniško podprto inženirstvo [4.3.2013]
Izpitne naloge pri predmetu RPI za tiste, ki izpita oz. tekme niste opravili bodo potekale takole:
- prijavite se na pisni izpit,
-v roku 14 dni po roku pisnega izpita morate dvigniti izpitno nalogo pri prof. Matku (za termin se dogovorite preko e-pošte),
-v roku 14 dni od dviga izpitne naloge morate oddati rešitev,
-prvi rok bo v marcu 2013, pozneje vmesnih rokov ne bo, možni so samo redni izpitni roki (drugi junijski 2013, jesenski 2013 in zimski 2014).


Vpis ocene RPI [3.9.2010]
Vsi, ki ste opravili izpit s tekmo se morate prijaviti najprej na enega od pisnih rokov, nato pa še v predpisanem času veljavnosti pisnega izpita na enega od ustnih rokov, na katerem vam vpišem oceno, kot sem to razložil na predavanjih

Študijska literatura

Učbenik: Računalniško inženirstvo v vodenju sistemov
: Datoteke prenešene s te strani
Učbenik: Radiokomunikacije, poglavje 7.1 do 7.5- vesoljska tehnika

Datoteke za prenos

Prenesi! Objektno orientirano programiranje -uvod - MATLAB5-7,Matlab8-9 - SIMULINK
ime datoteke: Matko\RPI\Predavanja_objekti.zip
velikost: 968 kB
datum: 2.3.2010
Prenesi! Optimizacija v MATLABU
ime datoteke: Matko\RPI\OPTIMIZACIJAVER9.doc
velikost: 182 kB
datum: 13.3.2010
Prenesi! Primeri iz simbolicnega TB
ime datoteke: Matko\RPI\simbol.doc
velikost: 36 kB
datum: 14.3.2010
Prenesi! Tehnologija Active x
ime datoteke: Matko\RPI\Active_x.doc
velikost: 45 kB
datum: 5.5.2000
Prenesi! Koordinatni sistemi , dinamika in kinematika satelitov
ime datoteke: Matko\RPI\Koord_sistemi.zip
velikost: 2600 kB
datum: 8.5.2012
Prenesi! STK-kratka navodila
ime datoteke: Matko\RPI\STK-2011.pdf
velikost: 1025 kB
datum: 5.4.2011