Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Stari podiplomski program - Modeliranje, simulacija in vodenje hibridnih sistemov (MAG)

Predmet se izvaja mentorsko. Za opravljanje izpita se informirajte pri prof. Zupančiču in prof. Mušiču. Pri obeh delih je potrebno preštudirati pripravljene materiale in opraviti seminarsko nalogo. Oba dela lahko ločeno opravljate. Nekateri materiali so na voljo za prenos (glejte spodaj). Več o vsebini na spletnih straneh FE. Vsebina: Uvod, računalniško podprto modeliranje, simulacija in načrtovanje sistemov vodenja, digitalna simulacija zveznih dinamičnih sistemov, koncept orodij, programska struktura, sodobne zmožnosti simulacijskih orodij, integracijske metode, problematika pri simulaciji hibridnih ali kombiniranih sistemov (integracija preko nezveznosti, proženje dogodkov v zveznih simulacijskih orodjih), vrstni algoritem, algebrajska zanka, objektno orientirano modeliranje, orodje DYMOLA, simulacija diskretnih dogodkov, slučajne spremenljivke, strežni sistemi. Logični modeli sistemov diskretnih dogodkov, avtomati in formalni jeziki, Petrijeve mreže, vodenje sistemov diskretnih dogodkov, nadzorno vodenje, praktični pristop k vodenju sistemov diskretnih dogodkov, sekvenčno vodenje, sistematično načrtovanje sekvenčnega vodenja, računalniško podprta analiza in simulacija v orodju MATLAB/SIMULINK. Kombinacija zvezne dinamike in diskretnih dogodkov, hibridni dinamični sistemi, značilni hibridni pojavi, modeliranje in simulacija hibridnih sistemov, možnosti hibridne simulacije v orodjih DYMOLA, SIMULINK in STATEFLOW, načrtovanje vodenja hibridnih sistemov. Diagnostični sistemi, delovanje in lastnosti, problem izolacije napak, metoda prenosa zaupanja, izvedbeni primeri.

Nosilec predmeta: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: pon. 11-12
Soizvajalec: prof. dr. Gašper MUŠIČ;     govorilne ure: sreda med 9:30 in 11:30


Datoteke za prenos

Prenesi! Materiali, prof. Zupančič
ime datoteke: Zupancic\MSVHS_Zupancic_04_05.zip
velikost: 1741 kB
datum: 4.11.2008
Prenesi! Materiali predavanj prof. Breiteneckerja
ime datoteke: Zupancic\MSVHS_Breitenecker_04_05.zip
velikost: 85136 kB
datum: 30.5.2017
Prenesi! Materiali predavanj o dinamičnih sistemih diskretnih dogodkov in hibridnih dinamičnih sistemih (prof. Mušič)
ime datoteke: Music\MSVHS_Music 2004-05.zip
velikost: 1349 kB
datum: 16.12.2004
Prenesi! Primeri dinamičnih sistemov diskretnih dogodkov v Matlabu
ime datoteke: Music\Primeri_Deds.zip
velikost: 1195 kB
datum: 7.10.2005
Prenesi! Primeri hibridnih dinamičnih sistemov v Matlabu/Simulinku
ime datoteke: Music\Primeri_Hyb.zip
velikost: 242 kB
datum: 22.12.2004