Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64200 Digitalno vodenje (UNI-E-AV)

Cilji predmeta:
 • prikazati področje diskretnih regulacijskih sistemov, to je sistemov, ki so zapisani v obliki, ki je primerna za digitalno vodenje,
 • podati zahtevnejše postopke za analizo in sintezo diskretnih sistemov,
 • podati metode pretvorb zveznih sistemov v diskretne,
 • podati moderne regulacijske algoritme za digitalno vodenje,
 • seznaniti slušatelje s problemi robustnosti digitalnega vodenja.
Vsebina predmeta:
 • Matematične osnove obravnave diskretnih sistemov, časovno diskretni signali, z- in inverzna z-transformacija, Parsevalov teorem, relacija med različnimi oblikami Fourierjevih transformacij, povezava med ravninama z in s, prenosna funkcija, diskretna konvolucija.
 • Spremenljivke stanja diskretnih sistemov, enačbe stanja in prenosna funkcija, relacija med odzivom sistema in lastnimi vrednostmi ter lastnimi vektorji, odziv sistemov kot funkcija sistemske matrike, fundamentalna matrika, metode za določevanje matrike prehajanja stanj, odziv nehomogenih linearnih sistemov, ravnotežna stanja sistemov.
 • Frekvenčni odziv diskretnih sistemov.
 • Diskretni ekvivalenti zveznih sistemov, diskretni ekvivalenti zveznih prenosnih funkcij, diskretni ekvivalenti zveznih sistemov, ki so opisani s spremenljivkami stanja, povezava med predstavitvami v zveznem in diskretnem prostoru, prevedba zveznih PID regulatorjev v diskretne.
 • Vodljivost in spoznavnost diskretnih sistemov, prevedba v kanonične oblike.
 • Stabilnost diskretnih sistemov. Definicije zunanje in notranje stabilnosti, grafični postopki, kriteriji za ugotavljanje stabilnosti, stabilnost nelinearnih sistemov, direktna metoda Ljapunova.
 • Regulator stanj z opazovalnikom. Osnovni regulator stanj, optimalni regulator stanj, opazovalnik stanj, Kalmanov filter, princip dualnosti.
 • Minimalno variančni regulator.


Predavatelj: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: kadarkoli
Asistent: izr. prof. dr. Gregor KLANČAR;     govorilne ure: kadarkoli


Datoteke za prenos

Prenesi! Učbenik za predmet Digitalno vodenje
ime datoteke: Blazic/DigitalnoVodenjeUcbenik.pdf
velikost: 1425 kB
datum: 29.3.2013
Prenesi! Prosojnice za predavanja
ime datoteke: Blazic/DigitalnoVodenje.pdf
velikost: 3953 kB
datum: 12.1.2015
Prenesi! Opis laboratorijskih vaj
ime datoteke: Klancar/DV_praktikum_v4.pdf
velikost: 529 kB
datum: 7.1.2015
Prenesi! Dovoljene enačbe za pisni izpit
ime datoteke: Blazic/DV_enacbe.pdf
velikost: 115 kB
datum: 23.1.2013