Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64619 Modeliranje in simulacija (VSŠ-AE-AV)

Cilji predmeta so:
opozoriti na razširjenost in multidisciplinarnost modeliranja in simulacije in s tem na njegov pomen,
predstaviti ciklični postopek modeliranja in ga ilustrirati na različnih področjih,
podati osnovna znanja s področja modeliranja in simulacije procesov,
predstaviti osnove uporabe Matlaba in Simulinka v luči predstavljene problematike.

Opis vsebine:
1. Uvod
2. Predstavitev matematičnih modelov zveznih dinamičnih sistemov
3. Uvod v Matlab
4. Simulacija zveznih dinamičnih sistemov
5. Uvod v Simulink
6. Eksperimentalno modeliranje
7. Teoretično modeliranje

Laboratorijske vaje:
Delo bo potekalo pod vodenjem in nadzorom asistenta na pilotnih napravah in računalnikih, ki bodo na voljo na vseh delovnih mestih.
PRISOTNOST NA LABORATORIJSKIH VAJAH JE OBVEZNA.

Dodatna literatura:
Skripta za predmet pripravljamo, delovna verzija bo na voljo med predavanji.
Prosojnice bodo po vsakih predavanjih na voljo na tej spletni strani.
Navodila za delo na laboratorijskih vajah boste prejeli na vajah samih.


Predavatelj: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte
Asistent: doc. dr. Vito LOGAR;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte

Študijska literatura

Učbenik: Modeliranje procesov
Učbenik: Simulacija dinamičnih sistemov
Zbirka vaj: Modeliranje procesov, Zbirka primerov z ilustracijami v Matlab-Simulinku