Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64259 Modul A: Identifikacija (UNI-E-AV)

Cilji predmeta:
 • prikazati področje identifikacije sistemov, predvsem dinamičnih,
 • podati metodo najmanjših kvadratov in prikazati njeno uporabnost na različnih področjih,
 • prikazati uporabnost metod za ocenjevanje parametrov dinamičnih sistemov,
 • podati metode identifikacije neparametričnih modelov,
 • prikazati probleme identifikacije nestabilnih sistemov in probleme identifikabilnosti v zaprti zanki,
 • seznaniti slušatelje s praktičnimi problemi identifikacije.
Vsebina predmeta:
 • Vrste analize procesov in definicije, delitev postopkov, analiza uporabljenih signalov (vzbujevalnih in motilnih), področja uporabe.
 • Enostavne metode:
  • Strejceva metoda odziva na stopničasto vzbujanje,
  • Aströmova metoda z relejem v povratni zanki,
  • Metoda s prilagajanjem modela.
 • Metoda najmanjših kvadratov, regresijske metode, pristranskost in konsistenca ocen.
 • Ocenjevanje parametrov dinamičnih modelov, parametriranje modelov, metoda razširjenih najmanjših kvadratov, metoda pomožnih spremenljivk, rekurzivne verzije metod, prilagoditev metod za časovno spremenljive procese – metoda uteženih najmanjših kvadratov in eksponentno pozabljanje, neznane ustaljene vrednosti, numerični problemi.
 • Identifikacija neparametričnih modelov, analize frekvenčnega odziva, metode Fourierove, korelacijske in spektralne analize.
 • Identifikacija nestabilnih modelov in identifikacija v zaprti zanki, identifikabilnost parametričnih in neparametričnih modelov.
 • Identifikacija z razpoznavanjem vzorcev.
 • Praktični vidiki, izbira časa vzorčenja, predhodna obdelava signalov, izbira modela, preskus njegove veljavnosti in izbira strukture, časovne zakasnitve, robustnost, izbira metode.


Predavatelj: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: kadarkoli
Asistent: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: kadarkoli