Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
10034 Simulacije (UNI-E-AV)

Posebnega pisnega izpita ne bo, namesto tega morate oddati seminarsko nalogo. Vendar se morate na pisni izpit vseeno prijaviti v obdobju, ko nameravate priti na ustni izpit. Na osnovi prijave za pisni izpit vam bom vpisal oceno seminarske naloge in pozitivna ocena je pogoj, da se boste lahko prijavili na ustni izpit. Ocenjevanje seminarskih nalog: dokončna ocena seminarja oz. vaj se bo izoblikovala na ustnem izpitu, ko bom lahko še kaj vprašal oz. mi boste demonstrirali vaš program. Vsebina: Uvod, primeri, simulacijske metode - indirektna metoda, simulacija prenosnih funkcij,..., koncept digitalne simulacije, simulacijska orodja, podrobna predstavitev okolja Matlab-Simulink, simulacijske zmožnosti Matlaba, kompleksnejši eksperimeni (linearizacija, računanje ustaljenega stanja, optimizacija), podmodeli, maskiranje, S funkcije, orodja tipa CSSL, simulacija s splošnonamenskimi programskimi jeziki, numerična problematika v simulaciji.

Predavatelj: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: pon. 11-12
Seminarska naloga: prof. dr. Rihard KARBA;     govorilne ure:

Študijska literatura

Učbenik: Simulacija dinamičnih sistemov
Priročnik o Matlabu in Simulinku: MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje

Datoteke za prenos

Prenesi! Primeri v Matlab-Simulinku s predavanj
ime datoteke: Zupancic\Simulacije.zip
velikost: 3323 kB
datum: 6.5.2014
Prenesi! Simulac. jezik Simcos: namestitev, primeri
ime datoteke: Zupancic\SIMCOS_namestitev.zip
velikost: 1514 kB
datum: 21.1.2004
Prenesi! Navodila za seminarsko nalogo - Simulacije in Modeliranje procesov
ime datoteke: Zupancic\Navodila za seminarsko_10_11.pdf
velikost: 137 kB
datum: 25.2.2011
Prenesi! Učbenik Simulacija dinamičnih sistemov, izdaja 2010
ime datoteke: Zupancic\SIM.pdf
velikost: 4850 kB
datum: 22.10.2012
Prenesi! Možna vprašanja na ustnem izpitu
ime datoteke: Zupancic\Simulacije_izpitna_vprasanjal.zip
velikost: 96 kB
datum: 6.6.2006
Prenesi! Prosojnice za primer optimizacije ciprofloxacina
ime datoteke: Zupancic\Optimizacija.zip
velikost: 2043 kB
datum: 30.12.2010
Prenesi! Prosojnice za nekatere teme - ponovitve na predavanjih
ime datoteke: Zupancic\Simulacije_prosojnice.zip
velikost: 655 kB
datum: 21.4.2006

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje bodo potekale v 1 ciklu, ki se bo izvajal v naslednjem terminu:
  • torek 8:00-11:00
Prijava na laboratorijske vaje in sestava ciklov