Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Avtomatika - splošno

AVTOMATIKA         Predstavitev

Vsebina

Uspešnost družbe vse bolj temelji na uspešnosti industrije, ki mora biti konkurenčna in zagotavljati čim večjo dodano vrednost v izdelkih. To pa je možno doseči le z ustreznimi sistemi avtomatike in informatike, saj le tak pristop zagotavlja visoko kvaliteto, konkurenčne cene, nizko porabo energije, majhen izmet, prijazne delovne razmere za zaposlene in izpolnjevanje vse strožjih ekoloških zahtev.

Znanja omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje opravil v tehničnih sistemih. Pri tem študenti pridobijo znanja o sistemih, signalih in elektronskih sklopih v avtomatiki, o modeliranju in računalniški simulaciji ter načrtujejo vodenje z naprednimi inteligentnimi metodami, ob tem pa spoznavajo tudi sodobne merilne sisteme, robotske sisteme, mikrokrmilniške vgradne sisteme, računalniški vid ter slikovne in govorne tehnologije. Pridobljena znanja so neobhodna pri optimiranju in vodenju procesnih, proizvodnih in logističnih sistemov, na področjih razvoja robotskih in avtonomnih mobilnih sistemov, pri načrtovanju inteligentnih sistemov, biometričnih sistemov, v biomedicinski tehniki ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.

Programi

Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko razvija za to potrebna znanja in jih prenaša na študente. Odgovorna je za izvajanje študijskih smeri:

Visokošolski strokovni študij, 180 ECTS:

  • AVTOMATIKA - na vis. šolski str. štud. program Aplikativna elektrotehnika

Univerzitetni študij:

Doktorski študij, 180 ECTS:

Način študija

Teoretične vsebine so podprte s praktičnim delom v laboratorijih, ki so bili opremljeni pretežno iz sredstev evropskih projektov ob svetovanju strokovnjakov uglednih tujih univerz. Razen sodobne računalniške programske in strojne opreme so pri tem zlasti pomembne modelne naprave – pomanjšani realni procesi, ki jih študenti uporabljajo pri modeliranju in vodenju. Študentom omogočamo dostop do laboratorijev in interneta tudi izven terminov vaj in vključevanje v raziskovalno delo. Za večino predmetov imajo na voljo učbenike, ki so jih napisali neposredni predavatelji in asistenti. Na voljo je tudi obsežna tuja literatura. Vsako leto organiziramo ekskurzijo, na kateri obiščemo uspešna slovenska podjetja. Oba laboratorija sta se med prvimi na Fakulteti za elektrotehniko vključila v program ERASMUS, ki omogoča mobilnost študentov in učiteljev.

Društva

Člani laboratorijev aktivno sodelujejo predvsem v dveh strokovnih društvih, pomembnih za področje avtomatike. K vključitvi vabimo tudi študente.

Društvo avtomatikov Slovenije (DAS)
Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje (SLOSIM)