Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64227 Vodenje sistemov (UNI-E-El)

Osnovni cilj predmeta: prikazati študentom elektronike področje vodenja sistemov. Poudarek bo na regulacijskem načinu vodenja. Prav tako bo poudarek na modeliranju in simulaciji, saj brez teh področij ne moremo učinkovito načrtovati sistemov vodenja.

Potrebno predznanje: matematika, fizika, osnove elektrotehnike, teorija sistemov

Vsebina: Uvod v sisteme vodenja: splošno, razdelitve sistemov vodenja, odprtozančni sistem, zaprtozančni sistem, sledilno delovanje, regulacijsko delovanje, obravnava v delovni točki, primeri reg. sistemov, sistemski pristop.

Modeliranje: cilji, sistem, proces, model, simulacija, teoretično, eksperimentalno in kombinirano modeliranje, ciklični postopek modeliranja in simulacij. Modeli: avtomobilsko vzmetenje (prikaz reševanja tudi v okolju Modelica), ogrevanje prostora, ekološki model žrtev in roparjev. Predstavitve sistemov: prenosne funkcije, bločni diagrami. Uporaba Matlaba za namene modeliranja in vodenja.

Simulacija: osnovne metode (indirektni način, sim. prenosnih funkcij), vpeljava okolja Simulink na primeru vzmetenja, ogrevanja in modela žrtev in roparjev ter prenosnih funkcij, simulacija iz okolja Matlab.

Analiza reg. sistemov: vpliv polov in ničel, proporcionalni, integrirni in diferencirni sistemi, pokazatelji kvalitete reg. sistema, ustaljeno stanje reg. sistemov in konstante pogreška, stabilnost reg. sistemov, Routhov kriterij.

Regulacijski algoritmi: PID regulator, določevanje parametrov, Ziegler Nichols, nihajni preizkus, Chien Hrones Reswick, optimizacija s pomočjo Matlaba, primerne cenilke, brezudarni preklop, zaščita pred integralskim pobegom, računalniška izvedba – diskretni PID.

Metoda diagrama lege korenov.

Regulator stanj.

Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

Predavatelj: prof. dr. Borut ZUPANČIČ;     govorilne ure: Ponedeljek 11-12
Asistent: izr. prof. dr. Gregor KLANČAR;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte ali pa me poiščite v kabinetu.

Obvestila

Laboratorijske vaje iz predmeta Vodenje sistemov 2013/2014 [20.2.2014]
se bodo začele v četrtek 20.3.2014 in bodo potekale v laboratoriju LMSV in LAMS I. Vaje bodo potekale v dveh ciklih (1.cikel A - N, 2.cikel O - Ž)
- četrtek 11:00 - 13:00
- četrtek 13:00 - 15:00
Pred začetkom vaj si ustvarite račun račun, s katerim boste dobili uporabniško ime in geslo. Do pričetka vaj si priskrbite potrebno literaturo .

Študijska literatura

Učbenik: Vodenje sistemov
Navodila za laboratorijske vaje: MATLAB S SIMULINKOM - Priročnik za laboratorijske vaje

Datoteke za prenos

Prenesi! Učbenik za jezik Modelica in večdomensko OO modeliranje
ime datoteke: Zupancic\RS\RS_Modelica.pdf
velikost: 3452 kB
datum: 19.2.2013
Prenesi! Priročnik za Matlab in Simulink
ime datoteke: skrjanc\Matlab-Simulink.zip
velikost: 2508 kB
datum: 3.12.2008
Prenesi! Primeri iz predavanj: Matlab, Simulink, Dymola-Modelica
ime datoteke: Zupancic\VS\VS_primeri.zip
velikost: 113 kB
datum: 22.5.2014
Prenesi! Zbirka rešenih primerov
ime datoteke: Klancar/VS_reseniPrimeri_v2.pdf
velikost: 604 kB
datum: 11.6.2014
Prenesi! Gradivo za laboratorijske vaje
ime datoteke: Klancar/VS_praktikum_v2.pdf
velikost: 800 kB
datum: 29.4.2014
Prenesi! Učbenik za predmet Vodenje sistemov
ime datoteke: Zupancic\VS\VS.pdf
velikost: 3976 kB
datum: 12.2.2018