Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64836 Napredne metode vodenja avtonomnih sistemov (3. stopnja)

  • Uvod v avtonomne sisteme – mobilni sistemi, brezpilotne letalne naprave, vesoljska plovila
  • Metode za lokalizacijo in kartiranje, hkratna lokalizacija in kartiranje (angl. kratica SLAM), razširjeni Kalmanov filter in sekvenčne naključne metode ocenjevanja (angl. particle filter) položaja, orientacije in značilk okolja
  • Vodenje na najvišjem nivoju – strategije vodenja večagentnih sistemov
  • Načrtovanje poti – princip optimalnosti, optimizacija poti z omejitvami (izogibanje oviram, neholonomnost, dinamične omejitve, omejitve aktuatorjev), tirnice umetnih satelitov
  • Optimalno vodenje ob upoštevanju motenj
  • Metode načrtovanja robustnega vodenja v frekvenčnem prostoru
  • Vodenje avtonomnih sistemov po predpisani poti
  • Vodenje avtonomnih sistemov s končno definiranim ciljem
  • Adaptivno vodenje avtonomnih sistemov
  • Vodenje avtonomnih sistemov z reševanjem linearnih matričnih neenačb


Nosilec premeta: prof. dr. Drago MATKO;     govorilne ure: študenti se lahko oglasijo kadarkoli
Soizvajalec: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: študenti se lahko oglasijo kadarkoli
Soizvajalec: izr. prof. dr. Gregor KLANČAR;     govorilne ure: študenti se lahko oglasijo kadarkoli