Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
10030 Modeliranje procesov (UNI-E-AV)

Osnovni cilj predmeta: predstavitev splošne problematike cikličnega postopka matematičnega modeliranja procesov in obravnava nekaterih pristopov in sklopov, ki se pogosto pojavljajo v industriji
Potrebno predznanje: matematika, fizika, elementi za avtomatiko in robotiko
Vsebina: Osnovni pojmi, klasifikacije in ciklični postopek modeliranja. Teoretično in eksperimentalno modeliranje. Vrednotenje in verifikacija modelov. Zapisi in prikazi matematičnih modelov. Ravnotežne enačbe procesov s koncentriranimi in porazdeljenimi parametri. Primeri modeliranja merilnikov in izvršnih členov ter industrijskih podsklopov. Prostorni modeli in Bondovi grafi.

Predavatelj: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure: Študentje se lahko vedno oglasijo v mojem kabinetu.
Asistent: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure:

Študijska literatura

Učbenik: Modeliranje procesov
Zbirka vaj: Modeliranje procesov, Zbirka primerov z ilustracijami v Matlab-Simulinku