Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Optimizacija sistema z gorivnimi celicami pri znanem profilu bremena

Področje dela: gorivne celice, modeliranje, simulacija, vodenje,

Opis naloge:
Sistemi z gorivnimi celicami se počasi, a vztrajno prebijajo na različna področja uporabe, vendar jim še vedno očitajo visoko ceno, nezanesljivost delovanja in relativno kratko življenjsko dobo. Omenjene pomanjkljivosti lahko precej izboljšamo z optimalno izbiro komponent sistema (sklada, baterije, ostalih BoP komponent) in z ustreznim načinom vodenja.  
Pri izbiri energetskega vira se njegova nominalna moč vedno določa glede na predvideno uporabo. Ker sistem z gorivnimi celicami sestavljajo sklad gorivnih celic (vir električne in toplotne energije), shranjevalnik električne energije (baterija) in shranjevalnik toplotne energije, je pri znanem profilu porabe elektrike in toplote možno izbrati navedene komponente tako, da ustrezajo energetskim potrebam, da večinoma delujejo v optimalnem režimu z visokim izkoristkom in je njihova kapaciteta in cena optimalna.  
Cilj naloge je optimizacija komponent sistema z gorivnimi celicami pri znanem dinamičnem profilu bremena. Zasnovati in preizkusiti je potrebno vodenje sistema z gorivnimi celicami, ki bo pri danem profilu bremena omogočilo delovanje vseh komponent v optimalnem režimu s čim manjšim številom vklopov in izklopov gorivnih celic.. V nalogi je potrebno pripraviti simulacijsko okolje za verifikacijo in validacijo predlaganih rešitev, kjer so že na voljo modeli večine komponent sistema. Ovrednotiti je potrebno stopnjo izboljšanja obratovalnih parametrov, znižanja cene sistema in preveriti delovanje določenemu bremenu optimiziranega sistema v primeru, ko se profil bremena bistveno spremeni..  
Možni aplikaciji uporabe sta pomožni agregat na tovornjaku ali hišni sistem kogeneracije.

Kontaktna oseba(e): prof. Maja Atanasijević-Kunc (FE) in dr. Boštjan Pregelj (IJS)

Naloga na voljo od: takoj

Opombe: Delo bo potekalo v sodelovanju s kolegi z IJS

[nazaj na spisek prostih tem]