Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64620 Gradniki v tehnologiji vodenja (VSŠ-AE-AV)

Osnovni cilj predmeta je prikazati principe in in industrijsko opremo merilnikov, aktuatorjev, regulatorjev in krmilnikov na področju avtomatizacije procesov.
Predmet obravnava razne standarde na področju avtomatizacije, posebno tiste s področja komunikacije med gradniki. Glavni del predmeta je posvečen različnim merilnikom, ki so razvrščeni glede na merjeno veličino in področje uporabe. Nato so na kratko obravnavane lastnosti in zgradba regulatorjev, krmilnikov in mikrokrmilnikov. Zadnji del pa je posvečen pretvornikom in končnim izvršnim členom, kjer posebno mesto zavzemajo regulacijski ventili, obravnavani pa so vsi najpomembnejši elektromehanski, pnevmatski in hidravlični sistemi.

Predavatelj: prof. dr. Sašo BLAŽIČ;     govorilne ure: po dogovoru
Soizvajalec: prof. dr. Aleš BELIČ;     govorilne ure: Za govorilne ure se dogovorite preko e-pošte

Študijska literatura

Učbenik: Gradniki in tehnologije v sistemih vodenja

Datoteke za prenos

Prenesi! Knjiga za predmet Gradniki sistemov vodenja
ime datoteke: \Belic\GTSV.pdf
velikost: 2241 kB
datum: 22.1.2012
Prenesi! Navodila za laboratorijske vaje pri predmetu Gradniki v tehnologiji vodenja
ime datoteke: \Belic\knjiga_GSV_GTV.pdf
velikost: 537 kB
datum: 26.10.2011