Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64666 Regulacijska in krmilna tehnika (VSŠ-AE-KA)

Opis predmeta
Študenti morajo osvojiti osnovna znanja iz teorije sistemov vodenja, osnovne principe načrtovanja sistemov vodenja dinamičnih sistemov in spoznati cikel načrtovanja sistemov vodenja.

Uvod. Teorija sistemov vodenja. Primeri sistemov vodenja. Primeri sistemov vodenja v kemijski tehnologiji, elektrotehniki, robotiki, itd. Paradigma povratne zanke. Razpoznavanje učinkov povratne zanke. Primerjava med odprtozančnim in zaprtozančnim vodenjem, prednosti in slabosti.
Zgradba regulacijske zanke. Osnovni elementi regulacijske zanke. Obravnava proporcionalnega, integrirnega in diferencirnega dinamičnega elementa in njegove funkcije v zaprtozančnem sistemu. Obravnava zveznih in stopenjskih regulatorjev. Obravnava PID regulatorja. Načrtovanje PID regulatorja na osnovi tabel. Obravnava diagrama lege korenov in njegova uporaba pri načrtovanje regulacijske zanke. Primeri večzančnih regulacijskih sistemov, problem brezudarnega preklopa, problem integralskega pobega.
Simulacijsko preizkušanje sistemov vodenja z orodjem Matlab in Matlab-Simulink. Utrjevanje cikličnega postopka modeliranja, simulacije in vodenja z orodjem Matlab-Simulink. Realizacija regulacijskih sistemov s procesnimi vmesniki na pilotnih napravah. Uvod v kombinacijsko in sekvenčno vodenje in preklopno logiko. Programirljivi logični krmilniki.

Gradiva
V. Logar. Regulacijska in krmilna tehnika. Zapiski predavanj. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2018.
B. Zupančič. Avtomatsko vodenje sistemov, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
I. Škrjanc. Regulacije 1, Univerzy v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

Predavatelj: doc. dr. Vito LOGAR;     govorilne ure: po dogovoru
Asistent: doc. dr. Vito LOGAR;     govorilne ure: