Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
64305 Napredne metode vodenja procesov (UNI-E-AV)

Osnovni cilji predmeta:
Seznaniti študente z lastnostmi dinamičnih sistemov, ki otežujejo načrtovanje vodenja in omejujejo dosegljivo kvaliteto rešitev ter prikazati pristope k obvladovanju tovrstnih problemov.
Pozornost bo usmerjena predvsem k tistim metodam, ki so zanimive tudi v praksi.

Vsebina predmeta:
Uvod
Predstavitve in analiza kompleksnih dinamičnih sistemov
Veliki sistemi
Multivariabilni sistemi
Fazno-neminimalni sistemi
Nestabilni sistemi
Nelinearni sistemi
Časovno spremenljivi sistemi
Sistemi z zakasnitvami
Optimalno vodenje
Samonastavljivi in pametni regulacijski sistemi
Ekspertni sistemi

Način dela:
Predavanja
Laboratorijsko delo
Projektno delo
Metode e-učenja
Vodenje sistemov na daljavo

Zaželeno predznanje:
Osnove modeliranja in simulacij
Osnove vodenja
Osnove Matlaba


Predavatelj: izr. prof. dr. Maja ATANASIJEVIĆ-KUNC;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte
Asistent: doc. dr. Vito LOGAR;     govorilne ure: po dogovoru preko e-pošte